TAULELL D’EDICTES

10 de gener de 20

Anunci esporst d’èlit català

Anuncio deportes de élite castellano

29 de novembre de 2019

Resultat final del procés selectiu per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives.

28 de novembre de 2019

Anunci d’exposició pública de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a esportistes amateurs d’elit, empadronats a la ciutat d’Olot

Bases per a la sol·licitud d’ajut als esportistes amateurs d’esports  individuals d’èlit que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o jocs Olímpics durant l’any 2019 (català)

Bases para la solicitud de ayuda a los deportistas amateurs de deportes  individuales de élite que han participado en los campeonatos de España, de Europa, del Mundo o juegos Olímpicos durante el año 2019 (castellà)

22 de novembre del 2019

Rectificacio error anunci teorica i practica_coordinador activ. esportives

Resultat teorica i practica_coordinador activ. esportives

19 de novembre de 2019

Edicte sobre la modificació dels membres del tribunal qualificador que ha de valorar les proves de la convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives.

13 de novembre de 2019

Acord de la convocatòria de monitors per a les activitats programades per el període de vacances de Nadal 2019, així com la constitució d’una borsa de candidats per les activitats a organitzar per Setmana Santa 2020.

6 de novembre de 2019

Edicte sobre l’aprovació de la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants, de la designació del tribunal i de la fixació de la data, del lloc i l’hora de realització de les proves de la convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives

Comments are closed.