TAULELL D’EDICTES

31 de juliol de 2020

Edicte sobre l’aprovació de la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants, la designació del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de celebració de les proves del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de d’oficial 1a manteniment.

28 de febrer de 2020

Edicte sobre l’aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts per fer front a les quotes impagades de les entitats esportives per la temporada 2019-2020

Bases per a la sol·licitud d’ajut per fer front a les quotes de les entitats esportives del curs 2019-2020 (català).

Bases pera la solicitut de ayudas para pagar las quotas de las entidades desportiva. Curso 2019-2020 (castellano).

30 de gener de 2020

Anunci d’aprovació de bases específiques reguladores de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2020.

Bases IMELO CAT 2020

Bases IMELO CAST 2020

10 de gener de 2020

Anunci esports d’èlit català

Anuncio deportes de élite castellano

29 de novembre de 2019

Resultat final del procés selectiu per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives.

28 de novembre de 2019

Anunci d’exposició pública de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a esportistes amateurs d’elit, empadronats a la ciutat d’Olot

Bases per a la sol·licitud d’ajut als esportistes amateurs d’esports  individuals d’èlit que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o jocs Olímpics durant l’any 2019 (català)

Bases para la solicitud de ayuda a los deportistas amateurs de deportes  individuales de élite que han participado en los campeonatos de España, de Europa, del Mundo o juegos Olímpicos durante el año 2019 (castellà)

22 de novembre del 2019

Rectificacio error anunci teorica i practica_coordinador activ. esportives

Resultat teorica i practica_coordinador activ. esportives

19 de novembre de 2019

Edicte sobre la modificació dels membres del tribunal qualificador que ha de valorar les proves de la convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives.

13 de novembre de 2019

Acord de la convocatòria de monitors per a les activitats programades per el període de vacances de Nadal 2019, així com la constitució d’una borsa de candidats per les activitats a organitzar per Setmana Santa 2020.

6 de novembre de 2019

Edicte sobre l’aprovació de la llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants, de la designació del tribunal i de la fixació de la data, del lloc i l’hora de realització de les proves de la convocatòria per a la cobertura temporal d’un lloc de treball de coordinador/a d’activitats esportives

Comments are closed.