Des de l’Àrea d’esports de l’Ajuntament d’Olot tenim com a tasca principal el desenvolupament de totes les polítiques esportives dins del municipi.

El principi general i bàsic pel qual ens regim és el de garantir la pràctica esportiva de qualitat a tota la població d’Olot, i per assolir aquest principi, s’han establert una sèrie d’eixos dins dels quals hi ha tots els programes i accions que són el motor de la política esportiva municipal.

Pàgina en construcció