PROGRAMES

Des de l’IMELO, ens municipal depenent de l’Ajuntament d’Olot, tenim com a tasca principal el desenvolupament de totes les polítiques esportives dins del municipi.

El principi general i bàsic pel qual ens regim és el de garantir la pràctica esportiva de qualitat a tota la població d’Olot, i per assolir aquest principi, s’han establert una sèrie d’eixos dins dels quals hi ha tots els programes i accions que són el motor de la política esportiva municipal.

Entre tots i totes, institucions, entitats i esportistes tenim la responsabilitat de treballar perquè Olot sigui una ciutat més amable i on tothom se senti ciutadà i complís dels seus projectes i sens dubte l’esport és una bona eina per assolir-ho.

Comments are closed.