NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

Per al bon funcionament i ús de les instal·lacions esportives municipals, aquestes es regeixen per unes normes. Tots els usuaris de qualsevol instal·lació queden subjectes a aquestes normes mitjançant el reglament bàsic d’ús, i a tots els reglaments de rang superior que facin referència a la utilització de les instal·lacions esportives i instal·lacions esportives municipals. També estan subjectes a les lleis que afectin la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme.