INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

L’Ajuntament d’Olot disposa d’una xarxa d’equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica físicoesportiva. 

Parc esportiu Pla de Llacs:

Parc Atlètic Tossols:

Camps de futbol:

Piscina Municipal

 

planoliem