GERÈNCIA I ADMINISTRACIÓ

Gestió d’abonats de les IEMs

Es realitzen les tasques de manteniment dels més de 7000 socis abonats que hi ha actualment a les IEMs. Aquestes tasques, que es realitzen amb un software especial per a instal·lacions esportives POLIWIN, són les següents:

 • Alta i baixa d’abonats a les diferents activitats:
  • Gimnàs
  • Activitats dirigides
  • Fes Salut
  • Rocòdrom
  • Piscina (temporada d’estiu)
  • Utilització de les instal·lacions per estar dins un grup
 • Manteniment i actualització de dades
 • Cobrament de les quotes

La majoria de socis de les IEMs, ho són perquè formen part dels Clubs i entitats esportives registrades, ja sigui a nivell federat o de lleure.

Expedients BPM

Es realitza la tramitació administrativa dels següents expedients:

a)   Junta de Govern i Junta General de l’IMELO

Realització administrativa de les Juntes de Govern:

b)   Gestió i control de despeses

De les despeses de l’IMELO se’n realitza tant la gestió administrativa consistent en recepció de factures, conformació i entrada al BPM. També es realitza el control pressupostari.

c)   Gestió i control d’ingressos

Es realitza el control pressupostari dels ingressos de l’IMELO. Sempre treballant conjuntament amb tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. Es porta el control i la gestió dels cobrament dels abonats de les instal·lacions i abonats als serveis.

d)   Gestió d’Instàncies

Diàriament es reben instàncies dirigides a l’IMELO, i des dels serveis administratius es realitza la gestió i control de les mateixes, així com la tramitació i manteniment en el BPM.

e)   Relació amb Entitats

Tasques d’informació sobre tràmits administratius, subvencions i altres informacions d’interès per les entitats. Pel que fa a les subvencions de l’IMELO a les entitats es realitzen diferents tasques a través del BPM:

 • Gestió de sol·licituds
 • Control de la documentació
 • Gestió de justificacions
 • Pagaments

f)     Decrets i altre documentación

Actualment tota la documentació, instàncies i altres gestions es realitzen a través del BPM.

g)   Arxiu

Es gestiona l’Arxiu de paper de l’IMELO: expedients, gestió d’abonats, subvencions, etc. També es realitzen les transferències a l’arxiu comarcal, tot i que ara ja tot es fa per BPM i per tant desat a cada expedient digital.

Control correu electrònic

Diàriament es reben correus electrònics a la bústia genèrica de l’IMELO (esports@olot.cat). Des d’administració es dona tràmit immediat a tots els correus rebuts, ja sigui contestant directament o bé dirigint la consulta o tràmit a qui pertoqui.

Gestió Subvencions Diputació i Generalitat

Es realitza la tramitació administrativa de les subvencions que atorguen les diferents institucions que realitzen convocatòries relacionades amb l’esport i el lleure. En concret, es realitzen les tasques de sol·licitud, acceptació, justificació i cobrament.

Atenció al públic

Es realitzen les tasques d’atenció al públic durant tots els dies laborables de l’any. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10h a 14h i els dimarts i dijous també de 16h a 19h.

Comments are closed.