EIX 4: ESPORT DE COMPETICIÓ

Olot té un important ventall d’entitats federades que practiquen l’esport de competició. L’oferta és variada i aplega a gairebé totes les disciplines esportives de l’esport de pista o de camp gran.

La primera obligació de l’IMELLO és garantir que aquestes pràctiques esportives es puguin realitzar en un entorn segur i de qualitat. Això significa que cal tenir molta cura de les IMEs. I en segon lloc, hem de tenir programes que donin suport a les entitats i als seus esportistes de manera que hi hagi una igualtat d’oportunitats perquè tothom que ho desitgi tingui les opcions per participar en una pràctica esportiva federada.

 

Programa 1: suport a les entitats federades locals i als centres educatius d’Olot

Programa destinat a les entitats federades, escoles i IES que tenen el seu àmbit d’actuació dins de la nostra ciutat. Aquest programa es desenvolupa a través d’una convocatòria de concurrència pública que té lloc entre febrer i març.

En aquesta convocatòria es convoca el suport entitats, funcionament ordinari de les entitats i escoles durant tota la temporada, i la primera convocatòria de les extraordinàries en que es poden presentar totes aquelles activitats (fins el mes de juny) que han representat una despesa extra pel sol·licitant. El mes de setembre hi ha un segon termini per presentar extraordinàries per les activitats de juliol a desembre.

 

Programa 2: aula Esport

La formació dels entrenadors i entrenadores així com els dirigents de les entitats, és bàsica per garantir un esport de qualitat, amb valors i tingui viabilitat econòmica.

L’aula esport és un programa que buscar donar eines a aquests col·lectius per formar-se de forma continuada. Tot i això, vista la poca implicació de les entitat i desprès d’intentar de forma reiterada organitzar accions formatives, en aquests moments el programa queda suspès.

Programa 3: medalla de l’esport olotí

Pel 2020, es vol recuperar l’entrega de medalles a l’esport olotí que es poden entregar a entitats o persones pels seus mèrits en el món de l’esport. Es demanarà l’ajuda d’entitats de la ciutat perquè proposin possibles candidats i des de l’IMELLO s’escolliran les més rellevant perquè la població voti.

Comments are closed.