ESPORT DE COMPETICIÓ

La nostra ciutat té un important teixit associatiu d’entitats esportives. Elles són les màximes responsables del desenvolupament de l’esport de competició i/o federat. La responsabilitat de l’IMELO és donar suport a totes les entitats perquè puguin fer les seves activitats amb qualitat i garanties de supervivència. El suport es concreta en diferents programes i en la cessió d’instal·lacions esportives municipals a un cost molt reduït.

Programa 1. Suport a les entitats

El programa “Suport entitats” es convoca cada any i es realitza conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament d’Olot. És un programa de suport econòmic a entitats esportives federades i donades d’alta a la Secretaria General de l’Esport, escoles i instituts per a la temporada i/o curs vigent i per activitats extraordinàries.

El programa “Suport entitats” es tradueix en la signatura d’un conveni entre l’entitat i l’Ajuntament d’Olot. Existeixen 2 tipus de convenis, el general i l’extraordinari i 1 tipus de beques:

El conveni general (concurrència pública): és un recolzament econòmic per el curs escolar o temporada esportiva. Només hi ha un termini per demanar el conveni general, a principis d’any, una vegada es publiquin les bases al BOP i al DOGC).

El conveni extraordinari: és un recolzament econòmic per a aquelles activitats que es realitzen de forma ocasional.

Beques esportives: destinades a les entitats per ajudar a pagar la quota de participació dels seus jugadors/ores amb problemes econòmics.

Quan les bases dels convenis surtin publicades al BOP i al DOGC, podreu llegir les bases i descarregar-vos els documents necessaris per demanar-ho a descàrregues.

Programa 2. Formació

Dins del suport a les entitats una part important és la formació tant a nivell tècnic com a nivell administratiu – organitzatiu. En aquest sentit, l’IMELO té dos programes que estan a l’abast de totes les entitats. Suport econòmic pels seus tècnics que fan cursos de formació i organització de clínics i xerrades.

Programa 3. Consell assessor de les entitats federades

Un objectiu de l’IMELO és la creació d’un consell assessor representatiu de les diferents entitats esportives federades amb l’objectiu de presentar propostes i fer anàlisis dels diferents programes de l’IMELO.

Comments are closed.