EIX 2: ESPORT I COHESIÓ SOCIAL

És obligació de l’IMELLO fer arribar l’activitat esportiva a tots els col·lectius de la nostra societat treballant la inclusió i la igualtat. També és important el fet de sensibilitzar a tota la societat, en concret, als sectors més joves, de l’acceptació de les diferències individuals i el respecte envers els altres.

L’IMELLO desenvolupa una sèrie de programes destinats a potenciar aquests objectius, tots ells integrats dins de l’eix d’Esport i Cohesió social.

Programa 1: pla educatiu entorn

Sota aquest nom i amb l’estreta col·laboració de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, es desenvolupen un sèrie de programes de sensibilització, cooperació o cohesió social.

Rodajoc

Activitat que fan tots els nens i nenes de tercer de primària i que acosta jocs tradicionals, cooperatius, de carrer i que es necessita de material que no puguem trobar en un entorn natural. Jos d’arreu del món amb la finalitat de compartir un espai que permet treballar la socialització, l’activitat física i el joc com a instrument d’aprenentatge. Els objectius són afavorir les relacions personals entre els nens i nenes de diferents centres i diferents cultures, fomentar l’interès i el respecte per l’entorn, conèixer, acceptar i complir les normes de cada joc, impulsar una actitud favorable vers l’activitat física i els hàbits de vida saludables, propiciar la recuperació de diferents jocs tradicionals com a font de patrimoni i intercanvi cultural. 

Orientolot

Activitat d’orientació pels alumnes de primer d’ESO de tota la comarca, dissenyada per potenciar l’activitat física. Aquesta activitat es realitza en grups heterogenis formats per nois i noies de diferents centres educatius que aprenen i conviuen durant la jornada. Manté l’esperit de fer esport pel plaer de fer esport ja que no hi ha competició, l’important és arribar a lloc. Destacar que Orientaolot està dissenyat per ajudar i enfortir l’esperit cooperatiu, desenvolupar la presa ràpida de decisions i el consens de grup, treballar la capacitat de concentració, desenvolupar la imaginació (interpretar mapes), treballar la capacitat d’observació (contrastar entorn i mapa), treballar per igual cos i ment i millorar l’autoestima (seguretat i confiança). 

Voltolot

Hi participen tots aquells centres de primària i secundària inscrits a Escoles Verdes. L’activitat, liderada per Tosca, treballa l’hàbit de l’ús de la bicicleta com a mitjà de locomoció sostenible, de respecte al medi ambient i de la millora de la salut. A més, també té com a objectiu analitzar les dificultats i avantatges que té el fet de desplaçar-se en bicicleta per la ciutat i crear propostes per millorar la mobilitat sostenible.

Escoles primària: Bisaroques, Escola Pia i La Bòbila

Escoles secundària:  IES Garrotxa, IES Bosc de la Coma i Escola Pia

Suports dels alumnes de Cicle de l’Escola Pia

Nedem

Programa d’estiu que té l’objectiu d’ensenyar a nedar a tota aquella població que està cursant i no sap nedar (des dels centres educatius es fa la detecció d’aquests d’alumnes). La proposta de l’estiu 2019 va ser que durant les primeres quatre setmanes desprès de que acabes l’escola (juny i juliol) els participants farien una sessió diària, de 16.00 a 17.00 h, realitzant un total de 19 sessions.

 

Per l’estiu del 2020 es portarà a terme una nova proposta. Amb l’objectiu d’augmentar la qualitat del servei i aconseguir que els participants assoleixin un nivell de natació òptim, es realitzaran dos grans canvis. El primer serà allargar l’activitat durant sis setmanes. El segon, serà treballar amb grups reduïts. Cada setmana vindrà un grup d’entre 15-20 participants que seran avaluats pels nostres monitors/es i se’ls donaran consells bàsics per millorar el seu domini del medi aquàtic. En cas que es detecti que algun/a participant no té un nivell mínim, se li permetrà seguir les setmanes que siguin necessàries.

 

Juguem a les places

Dinamització d’activitats esportives i d’oci a les places d’Olot per fomentar el joc al carrer, la convivència, l’amistat, la motivació, etc. L’activitat la lidera el CASG amb el suport d’un monitor esportiu de l’IMELLO. Aquest any 2020 no s’implementarà per manca de participació.

 

ACTIVITAT ADREÇAT A DURADA PARTICIPACIÓ OBSERVACIONS
Rodajoc 3r primària 8 maig 629 Col·laboració IMEJO i GS Escola Pia
Orientolot 

 

1r ESO 15 abril 520  
  

Voltolot

Escoles i instituts verds 6 i 8 de novembre 

 

 

205  
Nedem 

 

1r – 4t ESO 25 juny al 19 juliol 66 A la piscina municipal
Juguem a les places Recomanable de 6 a 12 anys 1 juliol al 31 d’agost Activitat gratuïta, sense inscripció

 

Programa 2: projecte trampolí

El projecte trampolí és un espai que dediquem a conèixer l’oferta extraescolar que s’ofereix a la ciutat i a la qual hi ha una part de la població que no pot accedir-hi o bé per desconeixement o bé per dificultats econòmiques.

L’objectiu d’aquesta activitat és la de fer de ‘trampolí’ per garantir la igualtat d’oportunitats d’aquets infants a les activitats extraescolars de la ciutat. Han de conèixer què poden fer i si és necessari se’ls concediran beques per facilitar la incorporació a les entitats d’Olot.

Des de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, conjuntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, es vol donar a conèixer als nens i nenes que participen en els espais Larai i Garbuix, activitats extraescolars a les que no accedeixen o bé per desconeixement o bé per dificultats econòmiques.

En aquesta activitat, només hi participaran nens i nenes que no estan fent cap activitat extraescolar. Volem ser el punt d’unió entre aquest col·lectiu i les entitats esportives d’Olot, donant a conèixer diferents opcions esportives a tots els nens i nenes.

Agruparem els participants per grups d’edat. En el primer grup tenim els nens i nenes  dels cicles inicial, mitjà i superior de primària (de 6 a 12 anys). En el segon, els nois i noies d’ESO (de 12 a 16 anys).

Programa 3: memorial Lluís López

El memorial Lluís López és una matinal de voleibol per alumnes de 3r ESO. Aquest el lidera l’Institut Bosc de la Coma amb l’estreta col·laboració de l’IMELLO i el Club Volei Olot. El 2109 es va celebrar la segona edició amb un total de 37 equips dels instituts Bosc de la Coma, Cor de Maria, Garrotxa, Vilarrasa (Besalú) i Montsacopa.

 

Programa 4: activitat física per a les persones amb diversitat funcional

Programa destinat a fomentar la integració a la pràctica esportiva de la població que presenta més dificultats per realitzar-la.  Tot i que aquest és un eix que ja fa anys que dona resposta a aquestes col·lectius, som conscients de que ara toca fer un pas més cap a la inclusió i aconseguir que aquestes persones practiquin esport de forma normalitzada.

Programa amb l’escola d’educació especial Joan XXIII

Es porta a terme una sessió setmanal de cada una de les següents activitats:

  • Psicomotricitat (primària)
  • Natació (primària)
  • Poliesport (secundària)

Programa de l’unitat de suport a l’educació especial Escola Llar (USEE)

Es realitza una sessió setmanal destinada als alumnes de la USEE de l’escola Llar, coincidint amb temporalització de l’oferta de natació escolar que es fa als alumnes de primària.

Programa amb centre de dia de salut mental

Durant el curs escolar s’ofereix una sessió setmana destinada als usuaris del centre de dia de salut mental de la Garrotxa, on es treballa un ampli ventall d’activitats esportives.

ACTIVITAT DURADA PARTICIPACIÓ OBSERVACIONS
  

Joan XXIII

  

Curs escolar

 

50 La natació es fa a les instal·lacions del CNO. La resta al pavelló municipal amb un monitor de l’IMELLO.
USEE 

 

Curs escolar 

 

8 La natació es fa a les instal·lacions del CNO.
  

Centre de dia

  

Curs escolar

 

11 A les instal·lacions del Pla de Llacs amb un monitor de l’IMELLO.

 

Programa 5: pla d’infància i adolescència de l’Ajuntament d’Olot

L’IMELLO forma part de la taula que desenvolupa el Pla d’infància i adolescència de l’Ajuntament d’Olot. Aquesta taula que és transversal i aplega a tots els professionals de l’administració que treballen en aquest sector, té caràcter informatiu i de compartir la informació. Es reuneix dos cops l’any.

 

Comments are closed.