L’INSTITUT

L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (Patronat Municipal d’Esports d’Olot, des de l’any 1983 fins a l’any 2014) és un organisme autònom adscrit a la Regidoria d’Esports i Lleure de l’Ajuntament d’Olot, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, i que, per la seva pròpia naturalesa, no té afany de lucre. Els seus objectius principals són:

  • Promoció esportiva i desenvolupament de la cultura física de la població.
  • Promoció, construcció i administració de camps d’esports, gimnasos, piscines, pistes d’atletisme o qualsevol altre tipus d’instal·lació esportiva, per al millor desenvolupament de la cultura física.
  • Facilitar a tots els veïns d’Olot la utilització preferent de les instal·lacions municipals esportives amb finalitat formativa i d’esplai.
  • Gestionar la possible utilització d’altres instal·lacions públiques o privades per al compliment dels fins de l’Institut.

Comments are closed.