DESCÀRREGUES

Sol·licitud d’instal·lacions i material

Sol·licitud instal·lacions

Sol·licitud carpes

Sol·licitud trofeus

 

Beques i subvencions

Model de justificació convenis 2018 NOU!

Beques quotes entitats esportives: 

Extracte BDNS subvencions per fer front a quotes esportives 17-18  

Bases per a la sol·licitud d’ajut per fer front a les quotes de les entitats esportives del curs 17-18 

Bases Bases para la solicitud de ayuda para hacer frente a las cuotas de las entidades
deportivas del curso 17-18
 

Model instància general 

Model sol·licitud beques esportives 

Beques esportistes d’elit: 

Extracte BDNS ajuts participació individuals esportistes en campionats 17-18 

Bases per a la sol·licitud d’ajut als esportistes amateurs d’esports individuals 

Bases para la solicitud de ayuda a los deportistas amateurs de deportes individuales 

Model instància general  

Model sol·licitud beques elit 

Altres

Bases específiques subvencions 2018

Sol·licitud de convenis generals

Sol·licitud d’activitats extraordinàries 

Bases per a la sol·licitud d’ajut als esportistes amateurs d’esports individuals

Bases per a la sol·licitud d’ajut per fer front a les quotes de les entitats esportives del curs 17-18

 

Convocatòria de personal

Bases convocatòria per a la selecció d’un/a coordinador/a d’instal·lacions esportives i la constitució d’una borsa de treball

 

Contractacions

 

Anuncis 

Edicte d’aprovació definitiva del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals

Anunci bases específiques subvencions 2018

Anunci d’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals

Anunci d’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts per fer front a les quotes de les enitats esportives del curs 17-18

 

Altres

Autorització marxar sol i recollida – casals esportius IMELO

 

Circuit fix d’orientació

Circuit A= 1.1 Km lineals, 11 fites

Circuit B= 0.7 Km lineals, 7 fites

 

Circuits saludables

Informació

Circuit 1 Hospital Comarcal

Circuit 2 Muntanya Pelada

Circuit 3 Tossols-Basil

Circuit 4 Vora Riu

Circuit 5 Parc Nou

Circuit 6 La Moixina

Circuit 7 Salt de les Bigues

Circuit 8 El Triai

Circuit 9 La Plana

Circuit 10 Eixample Malagrida

Circuit 11 El Centre

Circuit 12 Volcà Montsacopa

Circuit 13 Sant Miquel

Circuit 14 Les Tries

Circuit 15 Volcà Bisaroques

Comments are closed.