Arriba la temporada d’estiu a la Piscina Municipal d’Olot
Temporada d’estiu a la Piscina Municipal d’Olot

Demana els teus abonaments i entrades de forma telemàtica.

Esports i Lleure
ESPORTS I LLEURE
Web de la Regidoria d'Esports i Lleure de l'Ajuntament d'Olot
previous arrow
next arrow

El pla de comunicació de l’Àrea d’esports es crea amb l’objectiu de transmetre i difondre la tasca que du a terme l’Institut i tot el que té relació amb l’activitat esportiva a la ciutat d’Olot. El públic objectiu són els joves, les famílies amb nen/es en edat escolar, gent adulta, gent gran, abonats de les IEMs, entitats d’Olot, i en general, a tota la població d’Olot.

Objectius

 • Promocionar i informar dels serveis que ofereix l’Àrea d’esports de l’Ajuntament d’Olot
 • Donar a conèixer tot el que tingui relació amb les IEMs (manteniment d’instal·lacions, novetats, horaris, etc.)
 • Fer difusió de les activitats que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat d’Olot
 • Informar de totes les activitats esportives que es desenvolupen a la ciutat d’Olot
 • Donar a conèixer la transparència (estatuts, cartipàs, preus públics, juntes de govern), les IEMs i el programa esportiu de l’IMELO, entre d’altres a través de la pàgina web.

Canals de comunicació de l’Àrea d’Esports

 • Pàgina web: esportsilleure.olot.cat
 • Televisions pròpies: Pla de Llacs, Poliesportiu, Pla de Baix i Estadi d’Atletisme gestionades pel programa Finismedia.
 • CityAd: anuncis en els panells digitals que es troben en diferents aparadors dels comerços d’Olot.
 • Xarxes socials:
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
 • Departament de comunicació de l’Ajuntament: rodes de premsa, agenda Ajuntament..
 • Correu electrònic: abonats i/o entitats esportives.
 • Altres: Ràdio Olot i La Comarca

Tasques de comunicació

 • Manteniment pàgina web: actualització dades, transparència, partits de cap de setmana, notícies, etc.
 • Xarxes socials i televisions: difusió de serveis i activitats, informació IEMs, difusió activitats entitats esportives d’Olot, difusió activitats esportives d’Olot, difusió de resultats de competicions, etc.
 • Agenda Ajuntament: informació d’activitats i entitats que cal donar a conèixer a la població.
 • Difusió per correu electrònic de promocions (ex. piscina, AADD) a tots els contactes i abonats.
 • Difusió per correu electrònic a les entitats esportives sobre temes d’interès (subvencions, beques a esportistes, formacions, etc.).

Temes de comunicació

 • IEMs (manteniment, millora, horaris d’obertura i tancament…)
 • Serveis i activitats                                                     
 • Activitats de les entitats esportives
 • Partits cap de setmana: web i xarxes
 • Subvencions i beques esportives: web i correu electrònic entitats
 • Transparència: taulell d’edictes, informació constitucional i organitzativa, gestió econòmica, acció de govern i normativa i contractes, convenis i subvencions.
 • Canvis puntuals horari, tancament instal·lacions, etc.

Protocol de contacte amb el departament de Comunicació de l’Ajuntament

 1. Contactar amb el departament de comunicació per comentar aquells esdeveniments/activitats que cal fer-ne difusió i preparar el material pertinent.
 2. El departament es posarà en contacte amb els mitjans per fer-los arribar la informació i la convocatòria a la roda de premsa / activitat si és necessari.
 3. De tots els esdeveniments i les activitats que fem difusió cal que després també fem difusió dels resultats o la valoració.