SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES D’ELIT

L’Ajuntament d’Olot ha obert la convocatòria de subvencions per a esportistes d’elit. Són la concessió d’ajuts per fer front a les despeses generades per la participació individual d’un esportista en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics.

L’atorgament d’aquestes subvencions es troba regulat a les bases aprovades pel Ple Municipal cada any i que un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) inicien el període per presentar les sol·licituds.

Qui ho pot demanar

Són beneficiaris d’aquest ajuts tots els esportistes amateurs, empadronats a la ciutat d’Olot, menors de 25 anys i no professionals, que prèvia classificació, hagin participat individualment en competicions esportives de: Campionats d’Espanya, Campionats d’Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions, de les següents modalitats esportives, reconegudes pel Consell Català de l’Esport.

Despeses subvencionables i període d’execució

Es consideren despeses subvencionables totes aquelles que directament s’hagin generat per la participació en un esdeveniment esportiu, viatges, dietes, inscripcions, etc. que s’hagin portat a terme entre l’1 de setembre de l’any anterior a la convocatòria i el 31 d’agost de l’any de la convocatòria.

Quan es pot demanar

Del 12 d’abril al 7 de maig de 2021.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot: www.olot.cat – tràmits on-line – instàncies electròniques específiques –  Sol·licituds ajuts programa suport a esportistes d’elit 2021.

S’hauran d’adjuntar una fotocòpia del DNI de l’esportista i una fotocòpia de la llicència federativa

Comments are closed.