Dissolució de l’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT

En data 17 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprovà definitivament la dissolució i liquidació de l’INSTITUT MUNICIPALS D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT amb efectes 1 de gener de 2021, subrogant-se l’Ajuntament d’Olot en tots els seus drets i deures i integrant-se en aquest com a àrea d’esports.

Comments are closed.