FORMACIÓ DE L’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS PER A ENTITATS ESPORTIVES

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot ha organitzat un curs sobre suport vital amb desfibril·lador extern automatitzat per aportar els coneixements i destreses necessàries que permetin realitzar una primera atenció en casos d’aturades cardíaques.

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot porta a terme un curs de formació sobre suport vital amb DEA. L’objectiu d’aquest curs és aportar els coneixements i destreses necessàries que permetin realitzar una primera atenció de l’aturada cardíaca fins al moment de l’arribada dels equips sanitaris especialitzats.

Tal com expliciten els experts, la supervivència de les persones afectades per una aturada cardíaca depèn d’un diagnòstic ràpid i un tractament immediat. Els DEA o desfibril·ladors externs automatitzats són dispositius mèdics que permeten identificar les aturades cardíaques i intentar revertir-les. Estan creats perquè puguin ser utilitzats per personal no mèdic – sempre que estiguin formats – com una primera actuació fins a l’arribada dels serveis mèdics especialitzats.

En total es disposen de 16 places i s’ofereix a totes les entitats esportives de la ciutat i està regulat per la Generalitat de Catalunya. La formació és a càrrec de Creu Roja Garrotxa i té com a voluntat ajudar a salvar vides formant-ne els membres perquè puguin aprendre a reconèixer ràpidament una parada cardiorespiratòria, realitzar un reanimació cardiopulmonar i portar a terme el suport vital bàsic eficaçment.

L’Ajuntament d’Olot s’encarrega de subvencionar la meitat del curs i està especialment pensat per aquells professionals que assisteixin a entrenaments o competicions de les entitats esportives.

La formació es porta a terme dissabte, 20 de novembre de 8 a 14 h, a la sala polivalent del Pavelló Municipal d’Esports d’Olot i estarà dividida en dos grups de 8 persones cadascun.

Les inscripcions es poden fer fins al 14 de novembre a través del següent enllaç: https://bit.ly/3GLuW0r. La formació s’acredita amb l’entrega del certificat d’aprofitament que edita l’aplicació del CCR, el certificat d’aprofitament que edita l’ERC i la tramitació de la introducció de dades a la Base de Dades de Personal autoritzat per l’ús del DEA, que gestiona l’Assemblea Provincial.

Comments are closed.