ESPORT I SALUT

L’objectiu principal és fer arribar la pràctica esportiva a tota la població adulta que no està federada, especialment a aquells segments més vulnerables i que tenen més difícil el seu accés.

En aquest eix també parlem de la prevenció i promoció de la salut, utilitzant l’exercici físic com una eina bàsica per la prevenció i tractament de determinades patologies que cada vegada estan més presents a la nostra societat.

Programa 1. Activitats per a gent gran

Aquestes activitats van adreçades a la nostra població de més edat. Volen assolir un grau de benestar òptim i una qualitat de vida a través de la pràctica esportiva. També funcionen com a punt de trobada i de relació.

  • Natació a les instal·lacions del Club Natació Olot dos dies a la setmana, a càrrec d’una prestació de serveis amb el Club.
  • Gimnàstica de manteniment al complex esportiu Pla de Llacs també dos dies a la setmana, a càrrec d’un monitor titulat contractat per l’IMELO.
  • Ioga, un dia a la setmana a les instal·lacions de l’EME i al Casal de Sant Roc, a càrrec de monitors titulats contractats per l’IMELO.
  • Gimnàstica a pisos assistits. L’IMELO desplaça un monitor titulat als dos blocs de pisos assistits, La Caixa i Balmes, que té la nostra ciutat. Els residents d’aquests pisos són persones grans que tenen prou autonomia per ser independents i que valoren molt positivament la pràctica esportiva de gimnàstica passiva que fan una hora setmanal.

Programa actual d’activitats per a la gent gran. 

Programa 2. Activitats físiques de lleure

Ventall d’activitats que es desenvolupen dins del nostre municipi adreçades a tota la població i a totes les edats. Moltes d’aquestes activitats estan organitzades per entitats i/o col·lectius privats i compten amb el suport de l’IMELO i del mateix Ajuntament d’Olot.

  • Activitats dirigides: programa que respon a una demanda concreta d’un sector de la població, concretament a aquelles mares que es passen moltes hores en els pavellons esperant que els seus petits esportistes comencin o acabin els seus entrenaments. A partir d’aquí, l’IMELO engega un programa d’activitats dirigides adreçat a tota la població i que està fonamentat bàsicament en la millora de la condició física dels participants i que en la seva segona edició ha tingut una gran acceptació.

Programa 3. Programa Belluga’t

L’objectiu principal d’aquest projecte és facilitar a tota la nostra població la pràctica esportiva des d’un punt de vista de la salut i sense caire competitiu.

També, i de manera tangencial, tracta de potenciar el coneixement del nostre entorn a través de l’esport i fomentar el turisme família.

  • Abonament “Fes Salut”: per promoure la utilització de l’estadi d’una manera popular, saludable i lúdica aquest abonament permet l’ús (pistes, vestidors i dutxes) de l’Estadi Municipal tot l’any per 12 €/anuals
  • Implementació d’un circuit permanent d’orientació urbana en el Parc Atlètic dels Tossols
  • Circuits saludables a peu, en bici i parcs de salut

Comments are closed.