ESPORT DE COMPETICIÓ

La nostra ciutat té un important teixit associatiu d’entitats esportives. Elles són les màximes responsables del desenvolupament de l’esport de competició i/o federat. La responsabilitat de l’IMELO és donar suport a totes les entitats perquè puguin fer les seves activitats amb qualitat i garanties de supervivència. El suport es concreta en diferents programes i en la cessió d’instal·lacions esportives municipals a un cost molt reduït.

Programa 1. Suport a les entitats

El programa “Suport entitats” es convoca cada any i es realitza conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament d’Olot. És un programa de suport econòmic a entitats esportives federades i donades d’alta a la Secretaria General de l’Esport, escoles i instituts per a la temporada i/o curs vigent i per activitats extraordinàries.

El programa “Suport entitats” es tradueix en la signatura d’un conveni entre l’entitat i l’Ajuntament d’Olot. Existeixen 2 tipus de convenis, el general i l’extraordinari i 1 tipus de beques:

El conveni general (concurrència pública): és un recolzament econòmic per el curs escolar o temporada esportiva. Només hi ha un termini per demanar el conveni general, a principis d’any, una vegada es publiquin les bases al BOP i al DOGC).

El conveni extraordinari: és un recolzament econòmic per a aquelles activitats que es realitzen de forma ocasional.

Beques esportives: destinades a les entitats per ajudar a pagar la quota de participació dels seus jugadors/ores amb problemes econòmics.

Quan les bases dels convenis surtin publicades al BOP i al DOGC, podreu llegir les bases i descarregar-vos els documents necessaris per demanar-ho a descàrregues.

Programa 2. Formació

Dins del suport a les entitats una part important és la formació tant a nivell tècnic com a nivell administratiu – organitzatiu. En aquest sentit, l’IMELO té dos programes que estan a l’abast de totes les entitats. Suport econòmic pels seus tècnics que fan cursos de formació i el programa d’AULA ESPORT on s’organitzen clínics al llarg de l’any. 

Programa 3. Consell assessor de les entitats federades

Un objectiu de l’IMELO és la creació d’un consell assessor representatiu de les diferents entitats esportives federades amb l’objectiu de presentar propostes i fer anàlisis dels diferents programes de l’IMELO.

Comments are closed.