ESPORT EN EDAT ESCOLAR

L’objectiu de l’esport en edat escolar és promocionar l’activitat física i esportiva entre els nostres infants i joves des d’un punt de vista formatiu i lúdic. Crear hàbits de neteja i de bon comportament, treballar els valors de la solidaritat, tolerància i esport verd i saludable, donar a conèixer noves pràctiques esportives i fomentar la pràctica esportiva com element de salut i per prevenir l’obesitat.

Programa 1. Promoció de l’activitat esportiva a les escoles

Aquest és un dels programes més antics que desenvolupa l’IMELO i al llarg del temps ha anat demostrant la seva vigència i la seva validesa. És un programa gratuït destinat a totes les escoles de primària de la nostra ciutat que té com objectiu garantir que tota la nostra població infantil adquireixi uns coneixements bàsics de diferents activitats esportives.

  • Natació escolar (2n de primària)

  • Escacs escolar (4rt primària)

  • Poliesport escolar (6è primària)

  • Tennis taula escolar (3r primària)

Programa 2. Activitat física de vacances

Durant les èpoques de vacances escolars es creen uns espais de temps que són ideals per la formació no reglada dels infants i joves. És en aquests moments on l’infant i jove pot gaudir de noves experiències sense estar dins de la disciplina d’una entitat i pot descobrir i practicar noves disciplines esportives lúdiques (no competitives) destinades a la formació integral dels participants. Un altre objectiu és la contractació i coordinació dels equips de monitors (per molts és la seva primera feina)

També en l’àmbit de conciliació familiar es fa necessari omplir aquests espais de temps amb activitats on els participants puguin adquirir valors i hàbits saludables.  Estem parlant de tres espais de temps anuals en què l’IMELO, amb el suport en alguns casos  de les nostres entitats esportives, organitza campus i casals de caràcter esportiu.

  • Casal esportiu de Setmana Santa

  • Casal esportiu de Nadal

  • Estiu Riu Esportiu

Programa 3. Suport als centres educatius

Suport econòmic a través del programa “Suport entitats” que es convoca cada any i es realitza conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament d’Olot. L’Ajut econòmic va en funció de la participació dels centres en l’esport escolar.

És un programa de suport econòmic a entitats esportives, escoles i instituts per a la temporada i/o curs vigent i per activitats extraordinàries.

Programa 4. Participació.

Creació d’un consell assessor amb els professionals de l’educació física de les escoles i els IES, amb el objectiu de valorar la política esportiva de l’IMELO i fer noves propostes. Aquest consell assessor s’ha de reunir com a mínim un cop a l’any (mes de juny).

Amb el suport de Diputació de Girona.

Comments are closed.