ESPORT I COHESIÓ SOCIAL

L’activitat esportiva en sí té un component important de cohesió social i si parlem de treball en grup i/o equip aquest component augmenta exponencialment. L’esport és una de les eines més democràtiques que existeixen i que si es treballa bé pot ajudar a fomentar valors bàsics per la nostra societat com són la solidaritat i la tolerància.

Programa 1. Pla educatiu entorn

Aquest pla té com objectiu la cohesió social entre els infants i joves a través de diferents accions que es desenvolupen tant dins l’àmbit escolar (reforç) com en el àmbit del temps lliure. Aquest pla és interdepertamental i tranversal amb la participació de diferents agents de l’administració. L’IMELO treballa estretament amb l’IMEJO (educació i joventut) per tirar endavant les següents accions:

 • Nedem

Acció destinada a la població nouvinguda compresa entre 1r i 4rt d’ESO i que ha tingut una incorporació tardana al sistema educatiu. Aquest acció té lloc a la piscina municipal durant l’estiu. El projecte neix a partir de la necessitat de rebre classes de natació que es detecta en els estudiants nouvinguts d’ESO. Esports i Lleure té un programa de natació adreçat a 2n de primària que garanteix que un 98% dels nens i nenes de 8 anys de la nostra ciutat sàpiguen nedar, o com a mínim sàpiguen mantenir-se sobre l’aigua. El problema sorgit amb la població nouvinguda és que hi ha alumnes d’incorporació tardana que no han passat per aquest cicle de natació escolar de primària. La mancança es detecta des de diferents instituts i és recollida per Esports i Lleure i l’IMEJ.Orientolot: cursa d’orientació urbana de treball en equip. Aquest programa es treballa durant tot l’any en els IES. L’Objectiu principal és treballar la presa de decisions i l’autonomia personal i de grup.

 • Rodajoc

És un programa esportiu de sensibilització envers la diversitat de cultures. Els mestres d’educació física i els tècnics de l’IMEJ i l’IMELO fan un recull de jocs de tot el món. Aquests jocs es treballen dins dels centres d’ensenyament i finalment hi ha una jornada de posta en comú en que tots els nens i nenes participen i juguen en les diferents propostes.

 • Voltolot

Activitat que es fa conjuntament amb les escoles verdes de la nostra ciutat i que té com objectiu la conscienciació dels joves sobre la sostenibilitat i el medi ambient.

 • Orientolot

Cursa d’orientació urbana de treball en equip. Aquest programa es treballa durant tot l’any en els IES. L’objectiu principal és treballar la presa de decisions i l’autonomia personal i de grup.

Programa 2. Activitat física per a les persones amb discapacitat

Aquest programa va destinat a aquells sectors de la població més desprotegits i que tenen més dificultats per realitzar una pràctica esportiva de qualitat. També hi ha un treball important de reforç de l’autoestima i la potenciació d’hàbits.

 • Escola d’Educació Especial Joan XXIII
  • Psicomotricitat: dins de la mateixa escola, es desplaça un monitor de l’IMELO
  • Natació: a les instal·lacions del CNO amb monitors de l’enitat
  • Poliesport: als pavellons municipals amb un monitor de l’IMELO
 • Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE)
  • Natació: a les instal·lacions del CNO amb monitors de l’entitat
 • Centre de dia de salut mental de la Garrotxa
  • Poliesport: als pavellons municipals amb un monitor de l’IMELO

Comments are closed.