CONVOCATÒRIA DE MONITORS/ES PER ESTIU RIU 2020

L’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, i l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, convoquen llocs de treball temporals per a la campanya ESTIU RIU 2020.

La contractació es farà en règim general de la Seguretat Social.

Els/les interessats/des poden adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat , triar la icona “INSCRIPCIONS” i Estiu Riu, omplir el formulari corresponent i adjuntar el currículum amb foto i la documentació que es demana.

Els terminis per poder-se presentar són: Del 4 al 15 de maig de 2020 Més informació al correu electrònic: estiuriu@olot.cat (En cas que finalitzi l’estat d’alarma i les instal.lacions de l’IMEJO poguessin obrir, la informació també es donaria de manera presencial a les oficines de l’IMEJO, AV/ Sant Joan de les Abadesses, 20 – 22 d’Olot, telèfon 972 / 27 00 49, Horaris: de dilluns a divendres de 8 h. a 15 h.)

El procés de selecció i/o posterior contractació de les persones seleccionades, queda supeditat a que la campanya Estiu Riu 2020 es pugui realitzar. En cas que les autoritats sanitàries, a causa del Covid-19, desaconsellin o prohibeixin realitzar les activitats de l’Estiu Riu, el procés de selecció i/o contractació de les persones seleccionades pot quedar anul·lat No es farà pública la llista de persones seleccionades fins a tenir la seguretat que es podran realitzar les activitats previstes i amb l’autorització de les autoritats sanitàries.

En omplir la sol·licitud, caldrà que adjuntis:

– Fotocòpia DNI.

– Fotocòpia targeta de la Seguretat Social i número d’afiliació.

– Fotocòpia núm. compte corrent o llibreta d’estalvi.

– Fotocòpies titulacions.

* Per a les activitats esportives:

Fotocòpia del certificat de registre de les professions de l’esport. (Si no esteu registrats, fotocòpia de la titulació més alta.)

– Certificat de l’entitat on facis de voluntari/a.

– Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual actualitzada.

CRITERIS DE SELECCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES I AQUÀTIQUES Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

1.- Col·legiats al COPLEFC o registrats a les professions de l’esport (ROPE). Valors: D’11 a 20 punts, segons l’acreditació dins el registre.

2.- En cas de no estar registrats a les professions de l’esport, es valorarà la titulació més alta dins de l’àmbit esportiu. Valors: D’1 a 10 punts. * No es valorarà el punt 2 en cas d’haver rebut puntuació en el punt 1.

3.- Titulacions no esportives, relacionades amb la conducció de grups. Valors: D’1 a 3 punts.

4.- Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys. Valors: Fins a un màxim de 10 punts.

5.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot. Valors: Fins a un màxim de 10 punts.

NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida a cada cas.

Comments are closed.