CALENDARI GENERAL IEMS 2019

Consulteu els dies que les Instal·lacions Esportives Municipals estan tancades i els seus horaris.

Al llarg de l’any les Instal·lacions Esportives Municipals (Parc Esportiu Pla de Llacs, Parc Atlètic Tossols i Camps Poliesportius Pla de Baix ) estan tancades en dies que el calendari laboral així ho disposa o bé per necessitats que el mateix servei precisa. Aquestes dates no afecten a la Piscina Municipal ja que aquesta és una instal·lació que només obre en un període molt concret els mesos d’estiu. Els dies que les IEM estaran tancades són:

Comments are closed.